Stedelijke Freinetschool De Steltloper Zammelseweg 29, 2440 Geel 014/56.65.40 sbs.desteltloper@geel.be 
Toezicht

Toezicht voor en na de lessen
Het toezicht wordt door de leerkrachten gegarandeerd vanaf een kwartier vóór de aanvang van de lessen, in ons geval vanaf 8u30. Diegenen die toch vroeger naar school wensen te komen, kunnen tot dit tijdstip in de voorschoolse opvang terecht.
Na het einde van de lessen voorziet de school, indien nodig, nog een kwartier toezicht door een leerkracht. Dat gebeurt in de klas zelf. Hierna kunnen de kinderen in de naschoolse opvang terecht.

Toezicht verkeersveiligheid
Leerkrachten, met het statuut van “gemachtigd opzichter”, helpen de kinderen bij ’t oversteken van de openbare weg. Dit alles om een nog grotere verkeersveiligheid te verzekeren. Kleuters worden best opgehaald.

Middagtoezicht
Kinderen die ’s middags hun boterhammen in de school opeten, kunnen water meebrengen van thuis. Hiervoor kunnen ze gebruik maken van de drinkbus die ze kregen van onze school of zelf een drinkbus meebrengen. Uiteraard kan deze drinkbus steeds bijgevuld worden doorheen de dag.

Bijdrage middagtoezicht
Uw kind kan dagelijks gebruik maken van het middagtoezicht (ineten): daarvoor wordt €0,20 per beurt en per kind gevraagd.
De niet-ineters worden slechts een kwartier voor de aanvang van de lessen op school verwacht.
Leerlingen, die vroeger op school aankomen, dienen net als ineters €0,20 remgeld te betalen.
De bijdrage voor het middagtoezicht voor kinderen tot 12 jaar is fiscaal aftrekbaar. Het fiscaal attest om bij uw belastingsaangifte te voegen wordt in de loop van de maand april-mei, volgend op het betrokken kalenderjaar, aan u bezorgd. Dit attest wordt opgemaakt door de school.