Stedelijke Freinetschool De Steltloper Zammelseweg 29, 2440 Geel 014/56.65.40 sbs.desteltloper@geel.be 

Het portfolio is een evaluatievorm dat beheerd wordt door de kinderen onder begeleiding van de leerkracht. In een kaft bewaren de kinderen werkjes waarop ze trots zijn, een combinatie van hun kunnen en hun leerkansen. De kinderen leren bewuste keuzes maken welke werkjes ze bewaren.

Het portfolio is een middel om te komen tot een beter zelfbesef. Het leert hen te reflecteren. Het groeit door de jaren heen tot een weergave van wie ze zijn en wat ze kunnen.