Stedelijke Freinetschool De Steltloper Zammelseweg 29, 2440 Geel 014/56.65.40 sbs.desteltloper@geel.be 

De klasraad is een bijzondere praatronde. Elke week is er in de lagere school, één klasraad. Dan worden regels en afspraken geformuleerd of problemen en pluimen geuit. Kinderen kunnen er voorstellen doen ter verbetering van de klasorganisatie of de sfeer in de groep. De taken worden verdeeld.

Soms blijkt dat er thema’s worden aangebracht die interessant zijn voor de ganse school. Dat wordt dan in de klasraad voorbereid en als agendapunt op de schoolraad gebracht. Daar zitten kinderen van alle klassen uit de lagere school bij elkaar. Dat gebeurt om de 14 dagen. Er wordt geluisterd naar de vragen en voorstellen en samen gezocht naar mogelijke oplossingen. Het samen-leven op de school wordt er in overleg geregeld.