Stedelijke Freinetschool De Steltloper Zammelseweg 29, 2440 Geel 014/56.65.40 sbs.desteltloper@geel.be 
Afspraken met de kinderen

In de klas
Via de klasraad stellen de kinderen zelf hun klasafspraken op. Centraal staat de verbondenheid met onszelf, de ander, de materialen, de speelplaats en het groter levensgeheel. Elk jaar gelden er dus andere regels binnen de klas naargelang van wat de groep zelf wenst of nodig acht aan regels. Uiteraard heeft de leerkracht hier ook haar/zijn zegje in.

Klas- en schoolraad
Vanuit de klas- en schoolraad kunnen eventueel bijkomende regels worden opgesteld die op dat moment nodig zijn.

De school
We hebben binnen onze school drie algemene regels die gelden op onze school:

* We spreken iedereen respectvol aan met de voornaam.
* We doen niemand pijn door woorden of daden.
* We behandelen anderen zoals we zelf behandeld willen worden.

Mocht er sprake zijn van pesten, hanteren we bij bovenstaande regels de ‘no blame approach’ en helpen de betrokken kinderen mee zoeken naar oplossingen.