Oproep vrijwilliger schoolraad

Als lid van de schoolraad vertegenwoordig je alle andere respectieve participanten van de school. Je probeert hun standpunten zo goed mogelijk te vertolken en hierover een advies te formuleren. De schoolraad is in essentie een overleg- en adviesorgaan en bestaat uit een geleding van het personeel, de ouders en de lokale gemeenschap. De schoolraad is telkens voor een periode van 4 jaar en vergadert ongeveer 3x per jaar. De geledingen van de ouders en het personeel zijn ondertussen gevormd en bestaan telkens uit 7 personen, de vertegenwoordiging van elke school binnen de scholengemeenschap stedelijk basisonderwijs Geel. Nu zijn we nog opzoek naar een vertegenwoordiging van de lokale gemeenschap met een max. van 7 deelnemers voor deze geleding.
Met de lokale gemeenschap wordt bedoeld de socio-economische of socio-culturele omgeving van de school: leden van socio-economische of -culturele verenigingen, mensen met een verdienste op het vlak van bv. onderwijs, wetenschap, economie of cultuur en met een betrokkenheid bij de school.
De participatie van deze leden bevordert de maatschappelijke inbedding van de school en helpt bij het uitbouwen van samenwerkingsverbanden op tal van domeinen, zoals de afstemming en voorbereiding op het beroepsleven, het gebruik van sportinfrastructuur, het gebruik van de schoolgebouwen voor buitenschoolse kinderopvang.
Voorwaarden:
  • – Voorgedragen worden door een lid van de schoolraad ten individuelen titel of namens een organisatie of vereniging;
  • – Bij consensus door de andere leden van schoolraad worden verkozen;
  • – Meerderjarig zijn;
  • – Geen lid zijn van het schoolbestuur van de onderwijsinstelling, van de geleding ouders of van de geleding personeel.
Voel jij je geroepen om deel uit te maken van onze schoolraad. Stel je dan nu kandidaat! Stuur een mail met jouw gegevens en motivering voor jouw deelname naar stedelijkonderwijs@geel.be vóór 4 maart 2021.