Stedelijke Freinetschool De Steltloper Zammelseweg 29, 2440 Geel 014/56.65.40 sbs.desteltloper@geel.be 
Het schoolbestuur

Sinds 3 september 2001 lopen er Steltlopers in Oosterlo. Problemen en vragen worden deskundig en in samenspraak aangepakt. Enerzijds gebeurt dat door veelvuldig overleg op de school zelf, maar ook blijft er contact met andere scholen en freinetleerkrachten.
De onderwijsdeskundigen van de Dienst Onderwijs van de Stad Geel blijven het project op de voet volgen en staan het team met raad en daad bij.
Een sterk punt van De Steltloper is ook dat we kunnen rekenen op de ondersteuning van al de diensten van de Stad Geel, ons schoolbestuur.
Ook de welgemeende belangstelling voor dit project van de Schepen van Onderwijs en de Burgemeester, geeft een welgekome ruggensteun aan al wie er kort bij betrokken is.

Onze school behoort tot de scholengemeenschap Stedelijk Onderwijs Geel
bestaande uit de volgende scholen:

  • SBS De Burgstraat
  • SBS De Bollenboom
  • SBS Larum
  • SBS De Katersberg
  • SBS Winkelomheide
  • SBS Freinetschool De Steltloper
  • School voor Aangepast Individueel Onderwijs basisonderwijs, type 3 en type 9 (SAIO)

De administratieve zetel van onze scholengemeenschap bevindt zich op: SBS De Burgstraat, Burgstraat 23,  2440 Geel – 014/56 64 40

Schoolbestuur: Stadsbestuur Geel – Werft 20, 2440 Geel – Tel. 014/56 64 00

  • Burgemeester: Mevr. Vera Celis – Tel. 014 / 56 60 00
  • Schepen van onderwijs: Dhr. Marlon Pareijn – Tel. 0498 / 60 99 70

Voor vragen i.v.m. het stedelijk onderwijs kan je steeds terecht op het stadhuis bij:

  • Stedelijke Onderwijsdienst: Werft 20, 2440 Geel – Tel. 014/56 64 00

Jullie kunnen het schoolreglement hier bekijken.