Stedelijke Freinetschool De Steltloper Zammelseweg 29, 2440 Geel 014/56.65.40 sbs.desteltloper@geel.be 

Uitstappen zijn een gewone zaak in de freinetklassen en horen bij het lestijdenpakket. Het is een vorm van natuurlijk leren. De uitstappen gebeuren in het kader van een project of een belangrijke onderzoeksvraag uit de praatronde. De bedoeling is dat kinderen de dingen zelf kunnen waarnemen, dat ze zelf dingen kunnen ontdekken en ervaren. Deze uitstappen zijn extra-muros activiteiten met een pedagogisch en didactisch karakter. Ze vallen steeds tijdens de schooluren.

Voorbeelden van deze activiteiten:

  • Openluchtklassen: zee-, bos- of boerderijklassen;
  • Didactische uitstappen voor projecten;
  • Correspondentiebezoeken: een bezoek aan of met de groep waarmee men correspondeert;
  • Natuurwandelingen onder begeleiding van natuurgidsen;
  • Museumbezoeken;
  • Bezoeken van bepaalde ambachten, nuttig binnen het project : bakker, brandweer, vioolbouwer, smid, …