Stedelijke Freinetschool De Steltloper Zammelseweg 29, 2440 Geel 014/56.65.40 sbs.desteltloper@geel.be 

In De Steltloper wordt veel besproken. De dag begint met de praatronde en eindigt met de afsluitkring. En tussendoor overleggen de kinderen nog veelvuldig bij de uitwerking van hun projecten.

Tijdens de praatronde kunnen de kinderen vertellen over hun ervaringen, meegebrachte spullen of iets wat hen bezig houdt. Heel vaak is dit gesprek een aanzet naar andere activiteiten, omdat de kinderen hun eigen en mekaars interesse hebben geprikkeld. Veel vragen en opmerkingen groeien zo door tot nader onderzoek of misschien zelfs tot een klasproject. Van de praatronde wordt er een ‘praatrondeboek’ bijgehouden, dat kan ingekeken worden buiten aan de klas.

In de afsluitkring wordt teruggeblikt. Samen staan we stil bij hoe het de voorbije dag liep. Deze reflectie is een moment van verdieping, van het vastleggen van de beleving. Naast het bekijken van WAT we gedaan hebben, is het voor ons even belangrijk het kind te laten verwoorden HOE het erbij zit. Het is een duidelijk afronden van het werk en de klasdag, voor we naar huis gaan. Omdat deze groepsgesprekken zo veelvuldig worden gehouden, oefenen we al doende de elementaire gespreksvaardigheden: een gesprek leiden (eerder minimaal bij de kleuters, maar de regel bij de oudsten), het woord vragen, een luisterhouding ontwikkelen, de essentie samenvatten,… Regelmatig wordt expliciet stil gestaan bij hoe het gesprek verloopt. Pas zo kunnen kinderen hierin groeien.