Stedelijke Freinetschool De Steltloper Zammelseweg 29, 2440 Geel 014/56.65.40 sbs.desteltloper@geel.be 

Creatieve en manuele vaardigheden worden doorheen de gehele klasactiviteit als heel belangrijk beschouwd. Daarnaast organiseren we ateliermomenten waar vrije expressie en/of technologische activiteiten aan bod kunnen komen. Dit gebeurt in de vorm van vrije keuzeateliers die open staan voor alle leerlingen ongeacht de klas waar ze toe behoren en waar ouders hier en daar de leiding van een atelier op zich nemen of ondersteunen. Op die momenten werken we graag samen met het MPI (buurtschool) om zo integratie te implementeren. Ook met Huis Perrekes werken we regelmatig samen om een atelier uit te werken.

Er wordt ook tijd besteed aan het bespreken van wat er in de ateliers zoal tot stand kwam. Dit kan tijdens de afsluitronde gebeuren of op aparte momenten die daarvoor uitgetrokken worden. We vinden het belangrijk dat kinderen ook op de producten van creatieve arbeid leren reflecteren. Dit kan te maken hebben met het product zelf, het mooi en/of waardevol vinden van iets. Maar er kan eveneens van mening gewisseld worden over de manier waarop iets tot stand kwam en de technieken die gebruikt werden.