Stedelijke Freinetschool De Steltloper Zammelseweg 29, 2440 Geel 014/56.65.40 sbs.desteltloper@geel.be 
Democratisch en coöperatief

Kinderen zijn geen eilanden. Ze leren via anderen, vooral via andere kinderen. Daarom scheppen we veelvuldig kansen tot samenwerking en gesprek. We moedigen de kinderen aan om meningen uit te wisselen, elkaar te bevragen, samen iets op te zetten. Het valt daarbij op hoe ondersteunend kinderen voor mekaar kunnen zijn.

In de Steltloper werken we in graadklasen. Dit houdt in dat 2 “leerjaren” samen zitten. Het werken met groepen van verschillende leeftijden is dan ook een bewuste keuze. De jongsten leren hulp vragen en accepteren, de oudsten leren helpen, leren verwoorden. Bij het doorschuiven van de klassen komen de kinderen ook telkens weer in een andere rol te zitten. Het ene jaar zijn zij bij de jongsten, het volgende jaar bij de oudsten.

In de klas- en schoolraad krijgen de kinderen een stem die ernstig wordt genomen. Kinderen bepalen mee hoe het samenleven op de school het best verloopt. Zij doen voorstellen en werken ideeën uit. Zij komen tot regels en afspraken die telkens weer worden bijgestuurd indien nodig. Zo groeit een democratisch besef en het gevoel dat mensen samen iets kunnen bereiken en iets betekenen voor mekaar. Bovendien moeten ze voortdurend de afweging maken tussen de persoonlijke noden en de behoeften van de grote groep. Wij geloven dat deze ervaringen de kinderen zullen bijblijven. Het sterkt hen ook om buiten de school verdraagzaam, maar weerbaar en kritisch in de wereld te staan.

Ons opvoedingsproject kan niet echt aanslaan als ouders deze lijn niet doortrekken in hun eigen leven. Het stopt niet na de klasdag. Niets zo nefast voor een kind als een dubbelzinnige houding. Het kind heeft houvast nodig, én waarden. In de mate dat we op eenzelfde lijn zitten, betekent dit winst voor het kind. Als ouder kiezen voor De Steltloper houdt dan ook consequenties in. Het is van groot belang dat ouders weten wat er op de school gebeurt en waarom die dingen zo lopen. Elke ouder engageert zich daarom in de mate die men zelf bepaalt. De school biedt hiertoe veel ruimte. Er zijn bestuurlijke taken, allerhande werkgroepen en individuele engagementen. Als minimum wordt gesteld: aanwezig zijn op de klasvergaderingen, omdat daar de concrete werking van de klas en school steeds wordt toegelicht, bevraagd en daar suggesties worden aangereikt.

En de leerkrachten? Zij dragen samen met de coördinator de eindverantwoordelijkheid voor het pedagogisch-didactische luik. Zij sturen hun handelen steeds bij vanuit de ervaringen en navorming. Maar al te graag toetsen zij hun inzichten en vernieuwde aanpak. De kinderen, maar ook de ouders zijn daarvoor hét klankbord bij uitstek, zodat echt wel samen school wordt gemaakt.