Stedelijke Freinetschool De Steltloper Zammelseweg 29, 2440 Geel 014/56.65.40 sbs.desteltloper@geel.be 

Het individueel inoefenen en verdiepen van de technische basisvaardigheden gebeurt tijdens de stille werktijd. Tijdens deze momenten gaan kinderen zelf aan de slag met een pakketje opdrachten voor voornamelijk rekenen en taal. De bedoeling is dat zij dit op hun eigen tempo doorlopen, dat zij zelf hun werk plannen en verantwoordelijk zijn voor het werk en de vorderingen hiervan. De leerkracht geeft op voorhand de nodige instructies. De pakketjes worden nadien individueel of klassikaal besproken tijdens een evaluatiemoment. Op deze manier leren kinderen hun werk zelf plannen, sturen, uitvoeren en evalueren. Uiteraard gebeurt dit naargelang hun eigen competenties hierin en worden zij tijdig bijgestuurd door de leerkracht indien dit nodig blijkt.

De kinderen kunnen soms samenwerken of uitleg vragen aan elkaar zodat zij ook van elkaar kunnen leren en op die manier een aantal belangrijke sociale vaardigheden ontwikkelen. Voor de leerkracht is het een goede organisatievorm om te differentiëren. Ieder kind krijgt immers naast de basis een pakketje dat volledig is afgestemd op zijn mogelijkheden en interesses. Bovendien heeft de leerkracht tijdens de stille werktijd de kans om een klein groepje kinderen extra te begeleiden.