Stedelijke Freinetschool De Steltloper Zammelseweg 29, 2440 Geel 014/56.65.40 sbs.desteltloper@geel.be 
Gelijkwaardigheid

In De Steltloper zijn kinderen en leerkrachten gelijkwaardig. De leerkrachten worden niet met ‘juf’ of ‘meester’ aangesproken, maar net als de kinderen bij de voornaam genoemd.

Deze gedachtegang wordt verder doorgetrokken naar het samen opstellen van de regels en afspraken die gelden in de klas, op de school,… De leerkracht fungeert daarbij niet meer als de ‘leider’, maar heeft een begeleidende rol. In De Steltloper gaan we er trouwens van uit dat we als volwassenen ook heel veel van kinderen kunnen leren.

Met gelijkwaardigheid bedoelen we ook dat we een positief pluralistische school zijn. We maken geen onderscheid tussen ras, geslacht, godsdienst, huidskleur, … Meer nog, wij stellen ons open om de verschillen tussen mensen te willen leren kennen en waarderen.