Stedelijke Freinetschool De Steltloper Zammelseweg 29, 2440 Geel 014/56.65.40 sbs.desteltloper@geel.be 
Ervaringsgericht en functioneel leren

Het begrip ‘leren’ kan op vele manieren ingevuld worden.

De ervaringen en de belevingen van de kinderen vormen een vertrekpunt van het onderwijs, waarna de leerkracht en de groep ervoor zorgen dat er zinvol gewerkt wordt. De leerkracht houdt natuurlijk steeds de leerplannen in het achterhoofd.

In De Steltloper opteren we voor ontwikkelingsgericht onderwijs. Dat is ‘levend’ leren. Leren is voor ons een actief en ervaringsgericht proces. Het is veel meer een ‘op zoek gaan’ vanuit concrete problemen of aandachtspunten. Dat die antwoorden niet steeds binnen de school te vinden zijn, is wel duidelijk. Daarom gaan we ook regelmatig op uitstap. Zo komen de kinderen veelvuldig in contact met de ‘grote’ wereld.

We hechten dus niet enkel veel belang aan het resultaat van zo’n zoektocht, maar vooral ook aan de wijze waarop dat resultaat wordt bereikt. De leerkracht is dan ook de aandachtige observator en stimulator van kinderen. Het op een bewust niveau brengen van sterke kanten en zwakke plekken, helpt kinderen telkens weer vooruit. We leren dus niet zo maar wat. Er wordt overwegend geleerd ‘in functie van’.