Stedelijke Freinetschool De Steltloper Zammelseweg 29, 2440 Geel 014/56.65.40 sbs.desteltloper@geel.be 
Afspraken met de ouders

Lijst met participatiemogelijkheden
Deze lijst dient in het begin van het schooljaar of na inschrijving gelezen te worden zodat je als ouder kan kiezen aan welke activiteit(en) je voor de klas en/of de school wil deelnemen. Bij vragen hierrond kan je steeds terecht bij de klasleerkracht of coördinator.

Afzetten kinderen
De kinderen (en de ouders) kunnen op de speelplaats terecht vanaf 8.30u. Hier kan je ook de klasleerkracht spreken indien nodig. Om 8.45u starten de lessen, dan is de leerkracht niet meer beschikbaar. Je mag ook met je kind rechtstreeks naar de piramide gaan (kleuters en 1ste graad). Hier mogen echter geen kinderen alleen achtergelaten worden. Kinderen die vroeger dan 8.30u op school zijn, gaan naar de opvang bij Nancy.

Ophalen kinderen
De kinderen worden opgehaald aan de klas zelf. Indien er een activiteit plaatsvindt in de piramide, gelieve dan even in de hal of buiten te wachten. Laat uw kind geen speelgoed meer uithalen. Dit levert enkel extra opruimwerk voor de leerkracht. Indien het toch gebeurt, gelieve het uw kind dan zelf te laten opruimen.

Info
Gelieve het infobord dat aan de klassen hangt regelmatig te bekijken. Elke kleuter heeft ook een eigen bakje, waar berichtjes, tekeningen en infoblaadjes meegegeven worden. Probeer dit bakje regelmatig leeg te maken. De kinderen van de lagere school krijgen briefjes mee in de huiswerkmap, zorg dat je deze map regelmatig opvraagt en bekijkt.

Problemen
Indien er problemen zijn, gelieve de klasleerkracht, de klasouder of de coördinator hierover aan te spreken. Op die manier kunnen wij tijdig ons best doen om het probleem mee te bekijken en oplossingen te zoeken.

Klasvergadering
Tracht op elke klasvergadering aanwezig te zijn. Indien je niet aanwezig kan zijn, verwittig je de klasouder of klasleerkracht.

Verjaardagen
Zorg voor een traktatie voor de hele klas. Houd rekening met allergieën en intolleranties van kinderen (vraag na bij de klasleerkracht).

Brooddoos
Wij willen kinderen gezonde eet-en leefgewoontes bijbrengen. Daarom vragen wij een gezond lunchpakket te voorzien. Denk aan extra fruit, groenten,… Een perfecte afbakening van wat wij onder gezond verstaan is natuurlijk niet nodig, dus wij rekenen hier op het gezond verstand van de ouders. In het geval wij toch bezwaar maken met wat een kind meebrengt, zal het volgende gebeuren:
–    er wordt een briefje in de brooddoos gestoken
–    indien het probleem zich herhaalt, worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek met de coördinator.

Soep
Van de herfstvakantie tot de paasvakantie is er mogelijkheid tot soep en dit iedere maandag en vrijdag.
Prijs per consumptie: € 0,50.

Afvalbeleid
Geen brik of aluminiumfolie. De drinkbus en de brooddoos zijn prima!

Wat niet thuishoort op onze school
Gsm
Computerspelletjes
Messen, geweren of gevaarlijke voorwerpen
Snoep
Speelgoed, tenzij iedereen er mag mee spelen of je iets wil tonen in de praatronde.

Mochten deze voorwerpen toch aanwezig zijn, worden die door de klasleerkracht in de klas bewaard. De school is niet verantwoordelijk voor verlies of schade van deze voorwerpen.

Blijf op de hoogte
Het opvolgen van brieven, mededelingen, huiswerk, … blijft de taak van de ouders. Het dagelijks nakijken van de boekentas en eventueel van de agenda of van het weekschema zal daar zeker bij helpen.

In de sportlessen
De leerlingen van de lagere school dienen te beschikken over een turnuniform: turnpantoffels, korte zwarte broek en T-shirt met het logo van de school. Dit uniform wordt best in een sportzak bewaard, waarop de naam van de leerling is vermeld. De prijs van het T-shirt bedraagt € 5,00 (gratis voor kinderen van het 1e leerjaar en nieuwkomers).

Voor de zwemlessen voorzien de leerlingen een sportzak met naam met daarin een zwempak en twee badhanddoeken. Een bermuda wordt niet toegelaten in het zwembad, net als lang los haar. Gelieve dus een haarrekje te voorzien.