Stedelijke Freinetschool De Steltloper Zammelseweg 29, 2440 Geel 014/56.65.40 sbs.desteltloper@geel.be 
Groen en gezond

De Steltloper is een groene school. Ze is gelegen in een ruime en groene omgeving. Elke dag opnieuw kunnen de kinderen hiervan genieten. In hun voortdurende contact met de natuur tonen ze respect: voor de planten op het speelterrein, voor het tuintje dat ze zelf hebben aangelegd. Wat het recyleren van het onvermijdelijke afval betreft, willen we de kinderen positief stimuleren.

Om de afvalberg te verkleinen en omdat we denken dat het ook echt wel gezonder is, brengen de kinderen geen snoep mee en drinken we uit herbruikbare flesjes of een zelf meegebrachte drinkbeker. Op de school krijgen de kinderen trouwens elke dag een koek en een stuk fruit naar keuze. Dat wordt al snel een gezellige, maar vooral gezonde gewoonte! Zo brengen we ook allen een brooddoos mee en, als je geen drank van school neemt, drankjes in herbruikbare drinkbekers. In de brooddoos nemen we geen snoep, chocolade, e.d. mee, maar wel gezonde dingen zoals olijven, kaas, yoghurt,…

Een gezonde geest in een gezond lichaam, vraagt ook om de nodige beweging in te lassen. Naast de turn-enzwemlessentijdens de schooluren, is er ook de mogelijkheid om extra sport te kiezen uit het aanbod van “Stichting Vlaamse Schoolsport” (SVS). Deze vinden plaats na de schooluren, maar je kan inschrijven via de school.