Stedelijke Freinetschool De Steltloper Zammelseweg 29, 2440 Geel 014/56.65.40 sbs.desteltloper@geel.be 

Er is vooraf, zoals bij elke geboorte, flink nagedacht over de naam van onze school. Het moest een naam zijn met veel symboliek. Een naam die paste bij deze school.

Omdat wij ervan uitgaan dat kinderen en volwassenen gelijkwaardig zijn, willen wij de kinderen op gelijke hoogte plaatsen. Als ze op stelten lopen, zijn ze even groot. De stem van het kind is in onze school even belangrijk als die van de leerkrachten en de ouders. Het kind beslist samen met alle andere Steltlopers mee over het reilen en zeilen in de klas en op de school.

Een kind dat op stelten loopt, heeft een duidelijk zicht over de wereld waarin het vertoeft. Dat is wat wij nastreven: een gezonde, kritische en doordachte houding van de kinderen tegenover de wereld waarin zij leven.

Tenslotte geven we met deze naam uiting aan het actieve en speelse karakter waarmee in De Steltloper de kinderen aan het leren gaan. Zij krijgen de kans om zelf aan de slag gaan en leren al experimenterend regels en verbanden leggen.