Stedelijke Freinetschool De Steltloper Zammelseweg 29, 2440 Geel 014/56.65.40 sbs.freinet@geel.be
Inschrijven

Vóór de inschrijving is er een gesprek met de coördinator. Uit dit gesprek moet duidelijk worden dat enerzijds het kind over de nodige capaciteiten beschikt om zich goed te voelen in een Freinetschool en dat anderzijds de ouders duidelijk weten wat er van hen verwacht wordt en dat zij zich kunnen vinden in de freinetpedagogie.

De allerjongste kleuters kunnen ten vroegste in De Steltloper terecht in de periode waarin ze 2,5 jaar zijn geworden. Het instappen is echter beperkt tot 7 tijdstippen:
– bij het begin van het schooljaar (1 september)
– de dag na de herfstvakantie (Allerheiligen)
– de dag na de kerstvakantie (januari)
– op 1 februari
– de dag na de krokusvakantie (carnaval)
– de dag na de paasvakantie
– de dag na O.H.-Hemelvaart

Kinderen van de lagere school kunnen in principe enkel instappen op 1 september.

Je kunt je kind inschrijven op onze school:
– tijdens opendeur- of meedoedagen (meestal op donderdagvoormiddag, de laatste schoolweek voor een instapdag)
– tijdens de vakantie: op werkdag tussen 10u en 12u, de eerste week van juli en de laatste week van augustus in de school
– na afspraak met de coördinator

De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document zoals:
– de identiteits- en/of SIS-kaart van het kind
– het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
– de reispas voor vreemdelingen

De ouders ondertekenen een schriftelijke verklaring waarin ze bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven.

Na de eerste inschrijving ontvangen de ouders de volgende formulieren:
– digitaal schoolreglement
– informatiebrochure (algemeen + werkgroepen)
– keuzeformulier godsdiensten/zedenleer (enkel voor lagere school)
– plan van aanpak bij pesten en hoofdluizen
– pedagogisch project van de school
– invulbrieven allerlei

Het schoolreglement kan je hier bekijken.
Voor onze algemene infobrochure klik je hier.