Stedelijke Freinetschool De Steltloper Zammelseweg 29, 2440 Geel 014/56.65.40 sbs.desteltloper@geel.be 
Inschrijven

Vóór de inschrijving is er een gesprek met de coördinator. Uit dit gesprek moet duidelijk worden dat enerzijds het kind over de nodige capaciteiten beschikt om zich goed te voelen in een Freinetschool en dat anderzijds de ouders duidelijk weten wat er van hen verwacht wordt en dat zij zich kunnen vinden in de freinetpedagogie.

De allerjongste kleuters kunnen ten vroegste in De Steltloper terecht in de periode waarin ze 2,5 jaar zijn geworden. Het instappen is echter beperkt tot 7 tijdstippen:
– bij het begin van het schooljaar (1 september)
– de dag na de herfstvakantie (Allerheiligen)
– de dag na de kerstvakantie (januari)
– op 1 februari
– de dag na de krokusvakantie (carnaval)
– de dag na de paasvakantie
– de dag na O.H.-Hemelvaart

Eerst aanmelden, dan inschrijven
Sinds enkele jaren werken we voor alle Geelse basisscholen met een centraal aanmeldingssysteem. Tussen begin maart en begin april is er de mogelijkheid om je via dit systeem aan te melden voor de vrije plaatsen voor het daaropvolgende schooljaar. Pas nadat je plaats op die school ook officieel werd toegewezen, kan je je fysiek komen inschrijven op je toegewezen school.

Wil je echter in de loop van een schooljaar nog overschakelen naar onze school, dan kan dit zonder eerst gebruik te maken van dit aanmeldingssysteem. Uiteraard is een overstap enkel mogelijk indien er nog plaats is én na een gesprek met de coördinator.

De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document zoals:
– de identiteits- en/of SIS-kaart van het kind
– het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
– de reispas voor vreemdelingen

De ouders ondertekenen een schriftelijke verklaring waarin ze bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven.

Na de eerste inschrijving ontvangen de ouders de volgende formulieren:
– digitaal schoolreglement
– informatiebrochure (algemeen + werkgroepen)
– keuzeformulier godsdiensten/zedenleer (enkel voor lagere school)
– pedagogisch project van de school
– invulbrieven allerlei

Het schoolreglement kan je hier bekijken.
Voor onze algemene infobrochure klik je hier.