Stedelijke Freinetschool De Steltloper Zammelseweg 29, 2440 Geel 014/56.65.40 sbs.desteltloper@geel.be 
Onze werkgroepen

De ouderwerking is opgedeeld in verschillende werkgroepen. Als ouder kan je deelnemen aan één of meerder van deze werkgroepen.:

  • Stuurgroep
  • Feestcomité
  • PR-groep
  • Webmaster
  • Oudervorming
  • Tuin- en klusploeg

Stuurgroep
De stuurgroep bestaat uit ouders van onze school, één leerkracht en de coördinator. Daarnaast is er ook een penningmeester die zich bezig houdt met de financiële kant van de Steltloper. In de stuurgroep klopt het hart van de school. Zij heeft drie belangrijke doelstellingen. Ten eerste trachten zij mee de algemene pedagogische lijn en ontwikkeling van de school op te volgen. Op die manier kan het team steeds terecht bij de stuurgroep wanneer ze vragen hebben of wanneer ze het moeilijk hebben met bepaalde zaken. Ten tweede coördineert en begeleidt de stuurgroep de overige werkgroepen indien zij dit nodig achten. Ten derde kan de stuurgroep ook als aanspreekpunt dienen voor ouders die graag iets kwijt willen voor de school. De stuurgroep vergadert maandelijks.
Ter verduidelijking een aantal mogelijke agendapunten: Hoe zit het met de ouderparticipatie? Zijn er voldoende mensen aanwezig op de klasvergaderingen? Zijn er in bepaalde klassen problemen? Hoe denkt het team dit te kunnen oplossen? Is er iets dat wij als ouders kunnen doen?

Feestcomité
De naam zegt het zelf, het is de werkgroep waar naar verluidt het meeste lol wordt gemaakt en die voor alle kinderen, ouders en teamleden een aantal gezellige momenten  en feestelijke gelegenheden op poten zet. Denk maar aan lekker genieten in het zonnetje op de brunch, klinken met jenevertjes op de kerstmarkt, gezellig babbelen en eten op de restaurantdag en als afsluiter het schoolfeest. En wie weet welke ludieke ideeën er nog boven zullen komen. De opbrengst zal niet verloren gaan, daar genieten onze kinderen van door middel van de klasbudgetten waar de uitstappen mee gesponsord worden, specifiek projectmateriaal aangekocht wordt, Sinterklaas, Pasen, …

PR-groep
Deze groep is verantwoordelijk voor de positieve bekendmaking van onze school. Zij maken onder andere reclame via affiches, ontwerpen de flyer en infobrochure, houden zich bezig met de opmaak en redactie van de website, de nieuwsbrief.

Webmasters
In deze groep dient één webouder per klas aanwezig te zijn zodat deze de website van de klas up-to date kan houden. Naargelang het soort werk dat geleverd moet worden, komen zij samen of werken individueel thuis aan de computer.

Oudervorming
Het doel van deze groep is ouders informatie te verstrekken over mingallerlei pedagogische onderwerpen. Dit gebeurt door het voorbereiden en organiseren van een twee- tot drietal ouderavonden. Voorbeelden van voorbije ouderavonden zijn: het bespreken van een aantal Freinetinvarianten, het zorgbeleid op onze school, een info-avond rond het gebruik van drugs, info-en degustatieavond van een melkverwerkende boerderij, uitleg over de axenroos, hoe filosoferen met onze kinderen, …

Tuin- en klusploeg
Deze werkgroep verzorgt de tuin en onze groene omgeving. Zij houden zich bezig met de kruidentuin, de wilgenpiramide, de beestentoren, composteren, vleermuizenhuisjes, het blote voetenpad, … Deze realisaties zijn maar mogelijk wanneer kinderen, leerkrachten en ouders hun handen bij elkaar steken en tijdens de vrije werktijd of in het weekend hun groene vingers naar boven halen.