Stedelijke Freinetschool De Steltloper Zammelseweg 29, 2440 Geel 014/56.65.40 sbs.desteltloper@geel.be 
Iedere steltloper loopt zoals hij ‘gestelt’ is

Omdat we kleinschalig werken, creëren we de mogelijkheid voor een onderwijs op maat van het kind. Het kind bepaalt waar het mee bezig wil zijn, alleen of samen met anderen. De eigen interesse is de motor van het leren. Een kind wordt uitgedaagd om die motor aan te zwengelen en zijn horizon te verruimen. Dat kan op eigen tempo in een niet-competitieve sfeer. De leerkracht treedt hier op als begeleider van dat leerproces. Hij is de aandachtige observator en plaatst voortdurend de ervaringen van de kinderen in een ruimer kader, waardoor ze dieper doordringen. Hij daagt de kinderen veelvuldig uit om zich te uiten door te vertellen, te schrijven, te tekenen, te schilderen, te knutselen, …

Een rapport is bij ons dan ook eerder een uitvoerige schets van hoe het kind tijdens de voorbije periode heeft gefunctioneerd en geeft aan welke werkpunten er eventueel nog liggen. Goed om weten is dat de door de overheid opgelegde ontwikkelingsdoelen en eindtermen ook voor ons bindend zijn. Dit leidt ertoe dat elk kind op het einde van de rit klaar is om goed gewapend de overstap naar het secundair onderwijs te maken.