Stedelijke Freinetschool De Steltloper Zammelseweg 29, 2440 Geel 014/56.65.40 sbs.freinet@geel.be
Klasvergadering

De klas is niet het territorium van de leerkracht alleen. De ouder is er welkom en voelt er zich thuis. Van de ouder wordt verwacht dat hij zich interesseert voor het klasgebeuren en dan ook zeker aanwezig is op de klasvergadering. Op zo’n avond wordt de werking van de klas, de schoolwerking, de ouderparticipatie besproken en geëvalueerd. Dit gebeurt aan de hand van een brievenbussysteem of via mail waar je net zoals de kinderen problemen, voorstellen en bravo’s kan droppen. Deze rode brievenbus staat aan elk klaslokaal en kan anoniem gebruikt worden. De klasouder en de leerkracht legen deze bus regelmatig en overleggen dan samen wat en hoe ze de onderwerpen op de klasvergadering zullen brengen.

Wat kan die vergadering inhouden?
– De projecten kunnen geëvalueerd worden en er kunnen ideeën verzameld worden bij de start van een nieuw project.
– Ouders kunnen voorstellen geven i.v.m. de klaswerking maar de leerkracht en het team blijven hierin de eindverantwoordelijkheid dragen.
– Er kunnen bedenkingen gegeven worden in de vorm van een probleem dat je aankaart. De voorwaarde is echter dat dit probleem op voorhand doorgegeven wordt aan de klasouder of klasleerkracht.

Wat mag de vergadering niet zijn?
– De ouders beslissen niet over het pedagogisch beleid;
– Er worden geen individuele kinderen besproken;
– Ouders kunnen geen bindende adviezen geven;
– De problemen die niet in de bus steken, worden waarschijnlijk niet besproken op de vergadering, maar worden wel genoteerd voor de volgende klasvergadering.

Wat is de rol van de klasouder?
– De klasouder en de leerkracht bereiden de vergadering voor.
– De agendapunten worden op voorhand in de bus gestoken of overhandigd aan de klasouder.
– De klasouder kan ingeschakeld worden bij het organiseren van bepaalde activiteiten waar ouders voor nodig zijn (uitstappen, kamp, … ).
– De klasouder kan een vertrouwenspersoon zijn indien ouders niet rechtstreeks naar de leerkracht durven toestappen.
– De klasouders komen twee keer per jaar samen. In het begin van het jaar om samen even na te gaan wat er precies van hun verwacht wordt. Op het einde van het jaar evalueren ze samen hoe de klasvergaderingen verlopen zijn.