Stedelijke Freinetschool De Steltloper Zammelseweg 29, 2440 Geel 014/56.65.40 sbs.freinet@geel.be

Voor- en naschoolse kinderopvang

Onze school voorziet voor- en naschoolse opvang. En dit van 7u00 tot 8u30 en van 15u40 tot 18u00.
Op woensdagmiddag is er op school opvang voorzien van 12u15 tot 14u00.
Hiernaast kunt u ook terecht bij De Bengelbende die opvang biedt tot 18u45. Meer info, zie onderaan.

Gelieve U voor meer inlichtingen te wenden tot de coördinator of tot de verantwoordelijke van de kinderopvang: Mevr. Nancy Dillen, Eindhoutseweg 546, 2440 Geel, tel. 014/86 81 38.
Tijdens de opvang-uren is Nancy bereikbaar op het nummer 0498/17 14 27

Per begonnen half uur betaalt men €0,82.
Bij opvang van meerdere kinderen gelijktijdig van één gezin wordt er een korting toegestaan en betaalt men €0,62 per kind.
De bijdrage voor de voor- en naschoolse opvang voor kinderen tot 12 jaar is eveneens fiscaal aftrekbaar. Het fiscaal attest om bij uw belastingsaangifte te voegen, wordt in de loop van de maand april-mei volgend op het betrokken kalenderjaar aan u bezorgd. Dit attest wordt opgemaakt door de secretaresse van de school.

————————————————————————————————————————————————————————————

Naast onze voor- en naschoolse opvang, kan je dus ook terecht bij de Bengelbende. Zij bieden opvang voor en na school ,op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens vakanties. Alle schoolgaande kinderen tussen 2,5 en 12 jaar zijn welkom. Ook kinderen met specifieke zorgbehoeften kunnen meespelen in de Bengelbende. Deze is gevestigd in het centrum van Geel. Er is een locatie in de Burgstraat, de Billemontstraat en in Winkelomheide. De coördinatie ervan is in handen van Christine Heylen.
Op vraag kan je ook een foldertje met de gegevens bekomen op het secretariaat van onze school.

Je kan enkel gebruik maken van de Begelbende, als je kind geregistreerd is. Dit doe je via volgende link: www.i-school.be/Geel/Registreren
Als je dossier goedgekeurd is, kan je opvang aanvragen via: www.i-school.be/login
Elk opvangmoment moet vooraf aangevraagd worden. Je leest hierover alles in het document ‘2017 regels en afspraken inschrijven Bengelbende’.

Wil je graag bijkomende info over de Bengelbende, dan kan je steeds terecht op www.digitaalsociaalhuis.be/geel of je kan contact opnemen met de coördinator via christine.heylen@ocmwgeel.be – 014/56 73 45

Dus niet vergeten: lange opvang op woensdag –> Bengelbende: INSCHRIJVEN is noodzakelijk!

————————————————————————————————————————————————————————————

Bijlage 1: Handleiding i-school oudermodule
Bijlage 2: Folder CIK Bengelbende
Bijlage 3: 2017 Regels en afspraken inschrijven Bengelbende (versie 1)
Bijlage 4: Folder kinderopvang 2017