Stedelijke Freinetschool De Steltloper Zammelseweg 29, 2440 Geel 014/56.65.40 sbs.freinet@geel.be
IK-tocht

Elke “ik” is een uniek individu die op tocht is om zichzelf te ontdekken en ontplooien. Op deze tocht krijgt elk kind de kans om zijn stem te laten horen.

Kinderen:

 • kunnen, mogen, willen en durven gehoord worden;
 • mogen zichzelf zijn en hun eigen weg leren vinden in het leven: “Wat zijn mijn sterke punten? Waar kan ik nog in groeien?”;
 • leren zichzelf beter kennen en kijken zowel naar hun mooie kanten als naar hun leerkansen. Ze weten wat ze waard zijn en aanvaarden zichzelf zoals ze zijn met hun eigen wortels, passies en talenten;
 • leren hun eigen grenzen ontdekken, bewaken en verleggen. Ze leren in hun kracht staan.

Het is een tocht met vallen en opstaan, verdriet en vreugde met als einddoel zichzelf te ontdekken, begrijpen en aanvaarden.

In de klaspraktijk :

 • Praatronde – Voorstellingen
 • Plannen – Sociale vaardigheden
 • Zelfstandig werk – Coöperatief werk
 • Schoolraad – Portfolio
 • Toetsmuur
Ensemble-together

In De Steltloper gaat iedereen samen op pad. Kinderen – leerkrachten – ouders – grootouders en mensen uit de omgeving leren van, met en aan elkaar.

Als Steltloper:

– zetten we samen acties op;

– ontdekken en ondernemen we dingen samen;

– geven we ruimte voor en luisteren we naar elkaars mening.

Zo leren we meevoelen met de ander, elkaar zien en begrijpen.

Hoe groter de diversiteit, hoe meer we kunnen leren van, aan en met elkaar.

We maken tenslotte samen – ensemble-together – school.

In de klaspraktijk:

 • Correspondentie
 • VO/project
 • Inclusie
 • Leesouders
 • De Betties
 • Atelier
 • Forum
 • Klasraad/schoolraad
 • Coöperatief werken
 • Ouderwerkgroepen
 • Tandemlezen
 • Begeleid schrijven
 • Werken met leaderprojecten
Open wereld

Elk kind brengt zijn eigen thuiswereld mee naar de school. In de school komen ze in contact met de ‘grote’ wereld. Zo ontdekken kinderen dat ze ook een andere weg kunnen inslaan.

Kinderen krijgen de kans om:

 • op verkenning te gaan en deze wereld te ontdekken;
 • te leren wat hén interesseert;
 • hun eigen interesses te delen met anderen, maar tevens leren openstaan voor die van anderen;
 • te leren over het anders zijn van mens en dier, over andere culturen plus bijhorende gewoonten, godsdiensten, gezinssamenstellingen, gendervormen, overtuigingen…

Ze zien het nut, van ruimdenkend en milieubewust zijn, in. Ze leren openstaan en respect tonen voor de wereld rondom hen.

In de klaspraktijk:

 • Praatronde – Vrijwilligers
 • Project – Onderzoek
 • Klas- en schoolraad – Atelier
 • Forum – Leaderprojecten
 • Stagiaires – Werkgroepen ouders
 • Correspondentie – Sociale vaardigheden
 • Samenwerking Ateljee Hagelbos, Huis Perrekes, BuSo, MPI, BuitenMaten
Leren leven – ’t leven leren

Elk kind komt naar school om te leren. Naast de schoolse vakken zoals rekenen, taal… komen ze ook om te leren over het leven. De “IK-tocht”, het “ensemble-together” en “de open wereld” zorgen er voor dat kinderen zowel hun eigen leefwereld, als die van de ander gaandeweg leren begrijpen. Door zichzelf te leren plaatsen in het leven met anderen, ontdekken kinderen dat ze niet kunnen zonder

 • respect voor zichzelf,
 • respect voor de ander
 • regels en afspraken
 • plannen
 • innerlijke rust

In De Steltloper leren kinderen om te gaan met zelfstandig en coöperatief werk binnen een bepaald tijdsverloop. Ze ervaren het positieve gevoel van eigen werk en groepswerk af te maken.

Door te leren leven, leren ze het leven.

In de klaspraktijk:

 • Coöperatief werken – Sociale vaardigheden
 • Muurkrant – Hoekenwerk
 • Klasraad/schoolraad – Praatronde
 • Evaluatiemomenten – Rustmomenten
 • Tussendoortjes – Praatronde
 • Atelier – Forum
 • Samenwerking met derden – Werkgroepen ouders
 • Vrijwilligers – Correspondentie
 • WO – VO
 • Frans – Taal
 • Rekenen
 • Kortweg alles wat op school gedaan en geleerd wordt